آلیاژهای آلومینیوم

آلومینیوم و آلیاژ های آن

آلیاژهای آلومینیوم به دو گروه بزرگ آلیاژهای ریختگی (Alloys Casting) و کارپذیر یا نوردی (Alloys wrought) تقسیم می شوند.

آلیاژ های نوردی بیش از ۸۰ درصد حجم کل آلیاژهای مصرفی آلومینیوم را در بر می گیرند.

 

آلیاژهای کار پذیر یا نوردی:

آلیاژهای نوردی بر اساس استاندارد(A.A  (Associatian Aluminium به هشت گروه ۱xxx تا  ۸xxx بر اساس نوع فلزات تشکیل دهنده تقسیم می شوند؛

آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم آلیاژ هایی هستند که از طریق مکانیکی به شکل مورد نظر در می آیند.

برخی از این آلیاژ ها را می توان توسط عملیات حرارتی خاص تقویت نمود و برخی دیگر قابل عملیات حرارتی نیستند.

آلیاژ های کار پذیر بر اساس عنصر اصلی آلیاژی خود به هشت گروه تقسیم می شوند.

هر یک از آلیاژهای این گروه توسط A.A (جامعه آلومینیوم ) ، با یک عدد چهار رقمی نام گذاری گردیده اند.

 

آلیاژهای ریختگی :

آلومینیوم آلیاژهایی هستند که از طریق ریخته گری به شکل مورد نظر در آورده می شوند.

این آلیاژها نیز برخی قابل عملیات حرارتی و بعضی غیر قابل عملیات حرارتی هستند.

هریک از این آلیاژها نیز توسط A.A با یک عدد چهار رقمی که بین ارقام چهارم و سوم از سمت چپ یک نقطه قرار گرفته است نام گذاری گردیده اند.

 

 

جهت مشاهده و دانلود مقاله آلومینیوم و آلیاژ های آن کلیک کنید.

مطالب مرتبط