داپلکس ۲۵۰۷

داپلکس ۲۵۰۷

داپلکس ۲۵۰۷

داپلکس ۲۵۰۷  از گروه “سوپر داپلکس” ها است که دارای استحکام بالا و مقاومت به خوردگی استثنایی است.

 • دارای مقاومت به خوردگی عمومی عالی در مقایسه با تمام فولادهای زنگ نزن است.
 • این گرید با وجود مقاومت بالا نسبت به اکسیداسیون، دچار تردی در دماهای بالاتر از ˚C300 می‎شود.
 • به منظور عملیات حرارتی باید تا دمای ˚C1120-1040 حرارت داده و سریعاً سرد شود.
 • از تمام روش‎های استاندارد جوشکاری می‎توان برای این گرید بدون نیاز به حرارت‎دهی از قبل، استفاده کرد و آنیل پس از جوشکاری می‎تواند باعث افزایش مقاومت به خوردگی جوش شود.
 • برای کاربردهایی مثل سیستم‎های اکتشاف، فرآوری نفت و گازو محیط‎های دریایی استفاده می‎شود.

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی داپلکس ۲۵۰۷

 


 

داپلکس ۲۵۰۷Cu

این گرید نیز، از گروه “سوپر داپلکس” ها با استحکام بالا و مقاومت به خوردگی استثنایی است.

 • نسبت به خوردگی شیاری و ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) کلرایدی، تا دمای بیش از ˚C200 نیز مقاوم است.
 • این گرید برای آب دریا با درجه حرارت بالا و کاربردهایی که اسیدهای قوی وجود دارند، استفاده می‎شود.
 • این گرید نیز با وجود مقاومت بالا نسبت به اکسیداسیون، دچار تردی در دماهای بالاتر از ˚C270 می‎شود.
 • به منظور عملیات حرارتی باید تا دمای ˚C1120-1080 حرارت داده و سریعاً سرد شود.
 • از تمام روش‎های استاندارد جوشکاری می‎توان برای این گرید بدون نیاز به حرارت‎دهی از قبل، استفاده کرد و آنیل پس از جوشکاری می‎تواند باعث افزایش مقاومت به خوردگی جوش شود.
 • برای کاربردهایی مثل سیستم‎های اکتشاف، فرآوری نفت و گاز و محیط‎های دریایی استفاده می‎شود.

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی داپلکس ۲۵۰۷Cu

 


 

آکام پارس تامین کننده انواع ورق،لوله و میلگرد استیل های داپلکس (استیل دو فازی) بوده و آماده ارائه خدمات در زمینه استفاده و تامین این آلیاژ به صنایع کشور می باشد.

مطالب مرتبط