مشخصات فنی

مشخصات فنی

(Data Sheet)

جهت مشاهده و دانلود مشخصات فنی آلیاژ های مختلف از جدول زیر انتخاب نمایید.

 

ردیف

نام

توضیحات

دانلود

۱ استنلس استیل مشخصات فیزیکی،شیمیایی و مکانیکی گرید های مختلف استنلس استیل دانلود
۲ A 516 Grade 70 ASTM A 516 / A 516M Carbon steel plates intended primarily for service in welded pressure vessels دانلود
۳ C93800 High-Leaded Tin Bronze دانلود
۴ BRONZE ALLOYS CHEMICAL PROPERTIES OF BRONZE ALLOYS دانلود
۵ UNS C52400 Material Datasheet CuSn10
CuSn10
دانلود
۶ CuSn12 ALLOY CuSn12 – PHOSPHOR BRONZE (88-12) SUMMARY OF PROPERTIES دانلود
۷ Nimet 2016 Hard Chrome Plated Steel Bars and Tubes دانلود
۸ CROMSTEEL Hard chrome plated steel bar دانلود
۹ CROMSTEEL Tubes for hydraulic applications دانلود
۱۰

INCONEL Alloy 600

INCONEL Alloy 600 PROPERTIES دانلود
۱۱ INCONEL Alloy 625 INCONEL Alloy 625 PROPERTIES دانلود
۱۲ INCONEL Alloy 725 INCONEL Alloy 725 PROPERTIES دانلود
۱۳ INCONEL Alloy X750 INCONEL Alloy X750 PROPERTIES دانلود
۱۴ INCOLOY Alloy 800 INCOLOY Alloy 800 PROPERTIES دانلود
۱۵ MONEL Alloy 400 MONEL Alloy 400 PROPERTIES دانلود
۱۶ NIMONIC Alloy 75 NIMONIC Alloy 75 PROPERTIES دانلود
۱۷ دانلود
۱۸ دانلود
۱۹ دانلود
۲۰ دانلود

 

مطالب مرتبط