مشخصات فنی

مشخصات فنی

(Data Sheet)

جهت مشاهده و دانلود مشخصات فنی آلیاژ های مختلف از جدول زیر انتخاب نمایید.

 

ردیف

نام

توضیحات

دانلود

۱استنلس استیلمشخصات فیزیکی،شیمیایی و مکانیکی گرید های مختلف استنلس استیلدانلود
۲A 516 Grade 70ASTM A 516 / A 516M Carbon steel plates intended primarily for service in welded pressure vesselsدانلود
۳C93800High-Leaded Tin Bronzeدانلود
۴BRONZE ALLOYSCHEMICAL PROPERTIES OF BRONZE ALLOYSدانلود
۵UNS C52400Material Datasheet CuSn10
CuSn10
دانلود
۶CuSn12ALLOY CuSn12 – PHOSPHOR BRONZE (88-12) SUMMARY OF PROPERTIESدانلود
۷Nimet 2016Hard Chrome Plated Steel Bars and Tubesدانلود
۸CROMSTEELHard chrome plated steel barدانلود
۹CROMSTEELTubes for hydraulic applicationsدانلود
۱۰

INCONEL Alloy 600

INCONEL Alloy 600 PROPERTIESدانلود
۱۱INCONEL Alloy 625INCONEL Alloy 625 PROPERTIESدانلود
۱۲INCONEL Alloy 725INCONEL Alloy 725 PROPERTIESدانلود
۱۳INCONEL Alloy X750INCONEL Alloy X750 PROPERTIESدانلود
۱۴INCOLOY Alloy 800INCOLOY Alloy 800 PROPERTIESدانلود
۱۵MONEL Alloy 400MONEL Alloy 400 PROPERTIESدانلود
۱۶NIMONIC Alloy 75NIMONIC Alloy 75 PROPERTIESدانلود
۱۷دانلود
۱۸دانلود
۱۹دانلود
۲۰دانلود

 

مطالب مرتبط