آرشیو "لوله مانیسمان"

لوله مانیسمان


لوله مانیسمان لوله های مانیسمان که با نام های بدون درز و سیم لس (SEAMLEES PIPE) نیز شناخته میشوند به آن دسته از لوله هایی گفته میشود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوش فلرات استفاده نمیشود و تفاوت دیگر آنها در ماده...

ادامه بیشتر ...