آرشیو "لوله گوشتدار"

لوله گوشتدار


لوله گوشتدار لوله گوشتدار به لوله های آهنی گفته می شوند که دارای ضخامت های بالایی می باشند. این لوله ها عموما به وسیله قطر بیرونی و قطر درونی معرفی می شوند. برای مثال لوله با قطر خارجی میل ۱۴۰ وضخامت ۲۰ میل و قطر...

ادامه بیشتر ...