آرشیو "فولاد ابزاری سرد کار"

فولاد ابزاری سردکار


فولاد ابزاری سردکار فولاد های ابزاری سردکار به طور معمول برای ساخت ابزارهایی نظیر برش, خم, فورج سرد و موارد مشابه مورد استفاده قرار میگیرند که دمای سطحی آنها در حین کار بیشتر از 200 درجه سانتیگراد نباشد. البته...

ادامه بیشتر ...