آرشیو "فولاد ابزاری قالب پلاستیک"

فولاد قالب پلاستیک


فولاد قالب پلاستیک - Plastic Mould Steels فولاد قالب پلاستیک با توجه چقرمگی آنها (نوع عملیات حرارتی) به سه دسته تقسیم می شوند: پیش سخت شده (Pre Hardened) آنیل (Annealed) پیر سخت شونده (Age Hardening) این فولادها به صورت سخت کاری شده و باز پخت شده...

ادامه بیشتر ...