آرشیو "فولاد ابزاری گرم کار"

فولاد ابزار گرمکار


فولاد ابزار گرمکار فولاد ابزار گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از 316 درجه سانتیگراد است طراحی شده اند. این فولاد دارای کربن نسبتاً کم حجم، حصول حداکثر چقرمگی و دارای عناصری مثل Mo ، W ، Co جهت مقاومت به نرم شدن...

ادامه بیشتر ...