آرشیو "فولاد یاتاقان"

فولاد یاتاقان


فولادهای یاتاقان( فولادهای بلبرینگ) فولاد یاتاقان در قطعاتی که باید در تنش های عمودی و بصورت استاتیکی و دچار بار زیاد و سایش زیاد باشند واصطلاحا باید تنش های موصوم به تنش لهیدگی را تحمل نمایند بکار گرفته میشوند. مثل...

ادامه بیشتر ...