آرشیو "گرید 316"

استیل ۳۱۶


استیل 316, 316L, 316H مولیبدن موجود در استیل 316 منجر به مقاومت به خوردگی بهتر نسبت به گرید 304 مخصوصاً حفره‎زایی و خوردگی شیاری در محیط‎های کلریدی می‎شود. ساختار آستنیتی باعث چقرمگی عالی این گرید می‎شود. گریدهای 316L و 316H به...

ادامه بیشتر ...