آرشیو "فولاد فنر"

فولاد فنر


فولاد فنر فولاد فنر، فولادهایی هستند كه به‌دلیل خاصیت ارتجاعی ناشی از اثر سرد كردن در روغن یا آب و بعد برگشت دادن، برای ساخت هرگونه قطعه فنری مناسب هستند. این خاصیت ارتجاعی ناشی از تغییر شكل‌پذیری الاستیك است كه آن را...

ادامه بیشتر ...