فولاد زنگ نزن آستنیتی(سری ۳۰۰-نگیر)

فولاد زنگ نزن آستینی (گروه‌های ۲۰۰ و ۳۰۰)

فولاد زنگ نزن آستنیتی بیشترین مورداستفاده را در بین انواع دیگر فولادهای زنگ نزن داشته و تقریبا ۸۰% بازارجهان را به خود اختصاص داده است.

درساختار آن حداقل ۷%  عنصر نیکل قرار دارد که ساختارفولاد را تماما آستنیتی نموده و باعث گردیده فولاد خاصیت انعطاف پذیر، مقاوم برای کاربرد در دماهای بالا، غیرمغناطیسی و قابلیت جوشکاری مساعد ازخود نشان دهد.

در این نوع از استنلس استیل ها آلیاژ ۳۰۴ با ترکیب نیکل ۱۰-۸ درصد و کروم ۲۰-۱۸ درصد و کربن حداکثر ۰٫۸ درصد به عنوان استنلس پایه شناخته می شود.

با تغییر ترکیب آلیاژی استیل ۳۰۴ یا ۱٫۴۳۰۱ حصول آلیاژ های دیگر استنلس استیل دراین گروه امکانپذیر میگردد.

با توجه به اهدف مورد نظر در هنگام استفاده از استنلس استیل ها شرایط زیر متصور می باشند:

حالت اول:

اگر بهبود خواص مکانیکی مد نظر باشد، بستگی به روش انتخاب یکی از گروه های زیر می توانند انتخاب گردند.

گروه اول : با افزایش نیتروژن در ترکیب آلیاژی می توان به افزایش قدرت خصوصاًدر دمای پائین دست یافت.

در این گروه می توان به ۳۰۴N یا (۱٫۴۳۱۵) و ۳۰۴LN یا (۱٫۴۳۱۱)اشاره نمود.

 

گروه دوم: با افزایش کربن، خواص مکانیکی افزایش می یابد که میتوان به نوع استنلس استیل ۳۰۱(۱٫۴۳۱۰) اشاره نمود.

 

گروه سوم :با کاهش نسبی کربن و افزایش نیتروژن در ترکیب آلیاژی استنلس استیل ۳۰۱ می توان جوش پذیری را افزایش و خاصیت غیر شکنندگی و مقاومت در برابر خوردگی را افزایش داد به عنوان مثال به نوع  ۳۰۱LN(1.4318)  میتوان اشاره نمود.

 

گروه چهارم : با افزایش نیکل تاحد ۱۲ درصد در‌ترکیب آلیاژی می‌توان شکل‌دهی انبساطی (کشش با مهار) را افزایش داد.

نوع ۳۰۵ (۱٫۴۳۰۳) یکی از این انواع می باشد.

 

حالت دوم :

اگر هدف افزایش مقاومت دربرابر خوردگی بوده باشد می‌توان با استفاده از استیل پایه(۳۰۴) به‌دو گروه زیر دست‌یافت.

 

گروه اول: چنانچه مقاومت در برابر اکسیداسیون در درجه حرارتهای بالا مورد نظر باشد استنلس استیل هایی که در ترکیب آلیاژی آنها کروم و نیکل افزایش پیدا می نمایند، مناسب می باشند.

از بارزترین آنها می توان به انواع ۳۰۹ S(1.4833) 310/314 ،(۱٫۴۸۴۱) و ۳۱۰S (1.4845) اشاره نمود.

 

گروه دوم : با افزایش مولیبدن در ترکیب آلیاژی استیل پایه می‌توان مقاومت دربرابر خوردگی را افزایش داد.

۳۱۶(۱٫۴۴۰۱) با‌مولیبدن ۲‌درصد و ۳۱۶ (۱٫۴۴۳۶) با مولیبدن ۵.۲درصد و ۳۱۷با مولیبدن ۳درصد از این گروه می‌باشند.

 

حالت سوم :

چنانچه بهبود کیفیت جوش پذیری مد نظر قرار گیرد می توان گروه های زیر را در شرایط گوناگون متصّور نمود.

 

گروه اول: با کاهش کربن و افزایش نسبی تیتانیوم می توان جوش پذیری استنلس استیل را بهبود داد و همزمان از خوردگی داخل دانه ای پس از جوش جلوگیری نمود.

گرید های این گروه شامل سری ۳۲۱ (۱٫۴۵۴۱) دارای تیتانیوم و یا سری های ۳۰۴L(1.4307) و (۱٫۴۳۰۶) با کربن پائین می باشند.

 

گروه دوم : با‌کاهش کربن و افزایش مولیبدن و تیتانیوم می‌توان علاوه‌بر بهبود جوش‌پذیری مقاومت دربرابر خوردگی را همزمان افزایش داد.

استنلسهای ۳۱۶ TI ( 1.4571) و ۳۱۶ L و ۳۱۷L از این جمله اند.

 

گروه سوم: در این نوع از استنلسها با افزایش کروم، مولیبدن و نیتروژن در استیل پایه(۳۰۴) مقاومت دربرابر خوردگی افزایش یافته و کیفیت جوش‌پذیری نیز بهبود می یابد .

استنلسهای ۱٫۴۵۴۷، ۱٫۴۵۲۹ با مولیبدن ۶ درصد از این جمله اند.

 

 

انواع گریدهای استیل آستنیتی

استیل های آستنیتی شامل گرید های ۳۰۱, ۳۰۳, ۳۰۴, ۳۱۰, ۳۱۶, ۳۲۱ و زیر مجموعه آنها می شود.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص گرید های آستنیتی بر روی آنها کلیک کنید.

 

 

آکام صنعت تامین کننده انواع ورق، لوله و میلگرد استیل  نگیر(فولاد زنگ نزن آستنیتی) بوده و آماده ارائه خدمات در زمینه استفاده و تامین این آلیاژ به صنایع کشور می باشد.

مطالب مرتبط